Salon optyczny optilux

Administrator danych

Realizując obowiązek informacyjny , dbając o dobro Naszych Klientów , informujemy czym jest RODO.

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to akt prawny określający ramy prawne przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, który obowiązywać będzie już od 25 maja 2018. Podstawowe definicje, które powinniśmy przyswoić aby lepiej zrozumieć rozporządzenia RODO: -Dane osobowe: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni -Przetwarzanie danych: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych i nie ma znaczenia czy są to operacje wykonywane automatycznie czy manualnie. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie,przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp. -Administrator: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania -Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Agnieszka Stawowy Optilux Stryszawa 261 d 34-205 Stryszawa jest w tym wypadku zarówno administratorem Twoich danych jak i podmiotem przetwarzającym. Pełnimy funkcję administratora danych w momencie ustalania celów i sposobu przetwarzania Twoich danych, a więc wtedy kiedy zbieramy Twoje dane niezbędne do złożenia oferty, wykonania umowy gdy zamawiasz okulary , wystawienia faktury, kontaktu z działem technicznym czy handlowym itp. Jesteśmy również administratorem danych naszych pracowników . Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy zatem, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestAgnieszka Stawowy Optilux Stryszawa 261 d 34-205 Stryszawa NIP 552-1531-702; W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez możesz kontaktować się z nami poprzez email,lub pisemnie na adres: Agnieszka Stawowy Optilux Stryszawa 261 d 34-205 Stryszawa .

  Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.

  Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.  

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

Umów wizytę
Optyk optilux
Optyk optilux